Genel İngilizce Eğitim Programları İçeriği ve S.S.S.

Başarı Garantisi

Başarı garantisi öğrencinin kur sonunda başarısız olması durumunda belirli koşulları sağlaması şartıyla ihtiyacı kadar ders saatini ya da kurun tamamını hiçbir ek ücret ödemeden tekrar etmesi anlamına gelmektedir. Ücretsiz tekrar hakkı 6 ay içerisinde kullanılması gerekmektedir.


Başarı Garantisinin Koşulları

Öğrencinin derslere devamsızlığının % 10 ‘u geçmemesi

Ev ödevlerinin tamamının yapılmış olması

Öğrencinin sınavlara vaktinde girmiş olması

Ödemelerin taahhüt edildiği tarihte yapılması (1 aydan fazla gecikmiş olmaması)

“İyi niyet kuralı”

Başarı Ortalamasını Belirleyen Unsurlar

Derse Katılım (Participation) : 15 %

(Derse devamlılık, sorulara verilen yanıtlar, sınıfta Türkçe konuşulmaması, öğrencinin diğer öğrencilerle uyumu)

Ev Ödevleri (Homework) 15 %

Ödevlerin zamanında ve düzgün yapılması başarı ortalamasını belirleyen unsurlardan birisidir. Ders ve aktivite saatleri dışında öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için kur boyunca farklı içeriklerde ev ödevleri verilmektedir. Verilen ev ödevleri eğitim boyunca alınan bilgilerin kalıcı olmasını sağlar.

Yapılan ev ödevleri öğretmenler tarafından kontrol edilerek varsa öğrencinin eksiklikleri doğrultusunda ekstra ödevler verilir.

Blok Sınavı : 70 %

Kur sonlarında 4 blok sınavının ortalaması alınarak öğrencinin bir üst kura geçmesini sağlayacak başarı ortalaması belirlenir.

Tüm blok sınavlarının sonunda English Time Genel İngilizce Eğitim Programlarında hedeflenen başarı ortalaması ve kur geçme notu minimum 70 ’ tir.

65
 – 69 arasında öğretmenin görüşü alınarak öğrenci bir üst kura geçirilebilinir.
64 ve altı puan alan öğrenci hiçbir koşulla bir üst kura geçirilemez.

Sınavlarda kopya çektiği tespit edilen öğrencinin sınav notu “ 0 ” olarak değerlendirilecektir.

Make Up Test (Telafi Sınavı:

Sınavlara zamanında katılmak öğrencilerin en önemli sorumluluklarından biridir. Sınava zamanında katılmayan öğrenciler mazeretleri kabul edilmesi durumunda her seviyede bir defaya mahsus olmak üzere telafi sınavından yaralanabilirler. Telafi sınavları sınavdan sonraki bir hafta içerisinde, şubenin belirlediği saat ve günlerde yapılmaktadır. Öğrenci bu zaman dilimi içinde sınava katılmazsa sınav notu 0 olarak hesaplanır.

Kur Sınavları

Ölçme ve değerlendirme, eğitim süreçleri için vazgeçilmez bir unsurdur. Zamanında yapılmayan ölçme ve değerlendirme anlamını yitirir. Kurlar içinde her bloğun sonunda öğrencilerin bilgi seviyelerini kontrol etmek ve eğer varsa eksikliklerini tespit edebilmek için 4 sınav yapılır. Öğrencilerin bir üst kura geçebilmeleri için kur içerisinde yapılan sınavlara katılması zorunludur. Blok sınavları 30, 60, 90 ve 120. saatlere denk gelecek şekilde uygulanır.

 

Grammar bloğunun sonunda Grammar sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli, gramer ve kelime bilgisini ölçen sorulardan oluşmaktadır. Toplam 40 sorunun yer aldığı sınavın süresi 60 dakikadır.

 

Reading bloğunun sonunda Reading sınavı uygulanır. Çoktan seçmeli kelime bilgisini ölçen ve parçaya göre verilen sorulardan oluşmaktadır. Toplam 40 sorunun yer aldığı sınavın süresi 60 dakikadır.

 

Writing bloğunun sonunda Writing sınavı uygulanır. Öğrencilere 3 konu alternatifi verilerek seçtikleri konu ile ilgili kompozisyon yazmaları istenir. Sınav yalnızca Beginner seviyesinde yazmayı ölçen 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.

 

Listening and Speaking bloğunun sonunda Listening and Speaking sınavı uygulanır. Listening bölümünde öğretmen eşliğinde dinletilen diyaloglar ve parçalar ile birlikte 50 soruluk sınav uygulanır. Sınav süresi 60 dakikadır. Ardından da Speaking sınavı uygulanır. Sınav 1, 2 ve 3. kur seviyelerinde öğretmen eşliğinde ve soru cevap şeklinde uygulanır. 4, 5 ve 6. kur seviyelerinde ise yine öğretmen eşliğinde ve soru cevap şeklinde uygulanırken ek olarak öğrencilerden prezantasyon hazırlamaları istenmektedir.

 

Sınavlar veya sınıftaki performansı doğrultusunda eğitsel ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere eğitim reçetesi hazırlanarak mümkünse bu eksiklikleri giderilmeye çalışılınır.

Sertifikalar

English Time Genel İngilizce Eğitim Programlarında her kur sonunda başarılı olan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar. Her seviyede öğrencinin sadece 1 defa sertifika alma hakkı vardır. English Time Genel İngilizce Eğitim Programlarında verilen sertifikalar 3’e ayrılmaktadır.

Katılım Sertifikası (Certıfıcate of Partıcıpatıon) :

 

Öğrenci eğitimini tamamlamış ancak başarısız olmuşsa katılım sertifikası almaya hak kazanır.

Başarı Sertifikası (Certıfıcate of Completıon) :

 

Öğrenci eğitimini 70-89 not ortalaması ile tamamlamış ise başarı sertifikası almaya hak kazanır.

Üstün Başarı Sertifikası (Certıfıcate of Completıon Wıth Academıc Excellence) :

Öğrenci eğitimini 90-100 not ortalaması ile tamamlamış ise üstün başarı sertifikası almaya hak kazanır.

Seviye Tespit Sınavı

Sağlıklı eğitim, İngilizce seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür. English Time öğrencileri detaylı bir seviye tespit sınavının ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler.

 

English Time’da seviye tespit sınavları okulumuza ilk defa başvuran veya kayıtlı olup uzun süre ara veren öğrencilerin verimli bir eğitim almalarını ve seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmelerini sağlamak amacı ile yapılır.

 

Yeni öğrenci adaylarında öğrencinin okula kayıt olup olmadığına bakılmaksızın mevcut İngilizce bilgilerinin belirlenmesi amacı ile dilin ana yapısını oluşturan tüm öğelerin sorgulandığı geniş kapsamlı bir seviye tespit sınavı ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

 

Genel İngilizce Eğitim Programlarına kayıt olan tüm öğrenciler seviye tespit sınavı sonucunda belirlenen seviyeleri doğrultusunda sınıflara yerleştirilirler. Sağlıklı olarak yapılan seviye tespit sınavları sınıfların homojen yapıya sahip olması ve verimliliği açısından çok önemlidir.

 

Seviye Tespit Sınavı 4 temel bölümden oluşmakta olup bu bölümler ve sınav süreleri aşağıdaki gibidir;

 

Dilbilgisi / Gramer (Grammar): 60 çoktan seçmeli sorudan oluşur, maksimum 50 dakika sürer
Vocabulary / Reading): 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur, maksimum 40 dakika sürer
Writing): Her kur için farklı konular içerir, maksimum 20 dakika sürer
Listening) & Konuşma (Speaking): Yabancı eğitmen ile karşılıklı konuşarak yapılır, maksimum 10 dk sürer

Sınıflar

English Time Genel İngilizce Eğitim Programlarında sınıflar minimum 12, maksimum 16 kişiden oluşmaktadır.

 

Öğretmen merkezli interaktif eğitim sistemimize dayalı olarak sınıf içi yerleşimde en çok verim sağlayan U şekli benimsenmiştir. Böylece öğrenciler öğretmenleri ve arkadaşları ile iletişim kurmada problem yaşamazlar. Ayrıca yazılanları takip etmede, diyalog çalışmalarında bu oturum planının başarısı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

 

Sınıfların eğitime başlatılması için aynı programa kayıt olmuş ve aynı bilgi düzeyinde en az 12 öğrencinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu sayıya ulaşıldıktan sonra öğrenciler sınıf açılımıyla ilgili bilgilendirilmek için aranır.

Uygulanan Seviyeler

Genel İngilizce Eğitim Programlarında Uygulanan Seviyeler (Kurlar) ve Bu Programlardan Mezun Olan Öğrencilerimizin Durumu

Verimli bir İngilizce eğitimi, seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür. English Time`ın öğrencileri detaylı bir seviye sınavının ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler. Amerika ve İngiltere`nin ciddi dil okullarında olduğu gibi, okullarımızda da toplam 6 Kurluk Eğitim Sistemi uygulanır.

İlk dört kurda Genel İngilizce son iki kurda ise akademik ağırlıklı İngilizce eğitimi verilmektedir. Her kurun içeriği o kurun seviyesine uygun olarak öğrencinin sistemli bir şekilde ilerlemesi için hazırlanmıştır.

English Time’da Genel İngilizce Program Seviyeleri

PREPARATION (Hazırlık) : Bu program daha önce hiç İngilizce eğitimi almamış öğrenciler için hazırlanmıştır. Türk öğretmenler eşliğinde 24 saatlik bu eğitim programında alfabe, sayılar basit cümle ve soru kalıpları öğretilir. Hazırlık eğitimi tüm şubelerimizde ücretsiz olarak verilmektedir.

A1, Level 1, Beginner (Başlangıç) : Öğrenciler basit konular üzerinde yabancılarla konuşma yapabilir. Basit cümleler kurarak yazabilir ve okuyabilirler.

A2, Level 2, Elementary (Temel) : İngilizce’yi çok az kullanabilen öğrencilerimiz için oluşturulan bu kurda eğitimini tamamlayanlar basit konular üzerinde, ana dili İngilizce olan yabancılar ile konuşabilecek, basit cümleler ile yazılar yazabilecek ve kolay konu başlıklarını okuyabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olurlar.

B1, Level 3, Pre-Intermediate (Ön – orta) : Öğrenciler günlük konular üzerinde yabancılarla kolaylıkla iletişim kurabilir, karmaşık cümleler kurup anlamlı paragraflar içeren yazılar yazabilir.

B2, Level 4, Intermediate (Orta) : İngilizce’yi belli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrencilerimiz için oluşturulan bu kurda eğitimini tamamlayan öğrenciler birçok farklı konu üzerinde ana dili İngilizce olan yabancılarla uzun konuşmalar yapabilecek, okuduğunu kolayca anlayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olurlar.

C1, Level 5, Upper Intermediate (Üst – orta) : Öğrenciler birçok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orjinal kitapları okuyup anlayabilir.

C2, Level 6, Advanced (İleri) :
 İngilizce’yi iyi derecede okuyan, yazabilen ve konuşabilen öğrencilerimiz için oluşturulan bu kurda eğitimini tamamlayanlar, ana dili İngilizce olan yabancılarla her konu üzerinde konuşabilecek, tartışabilecek, iletişim kurmada problem yaşamayacak seviyede İngilizce bilgisine sahip olurlar. TOEFL, IELTS gibi sınavlarda yüksek skorları hedefleyebilirler

× WhatsApp