T.E.G. ( TIME EDUCATION GROUP ) NEDEN FRANCHISING VERİYOR?

Yeni bir işletme kurmak veya kurulu bir işletmeyi gerek ulusal gerekse uluslararası sosyal, ekonomik, politik koşullar ve bu koşullarda meydana gelen değişimlere uyumlu kılarak başarıya eriştirmek ferdi yatırımcılar açısından çok güçtür. Küçük işletmelerin bu güçlükleri çözmeleri, özellikle büyük işletmelerin sağladığı olanaklardan yararlanarak, daha kolay olmaktadır.

 

TIME EDUCATION GROUP  toplumsal sorumluluk bilinci gereği, bünyesindeki kurumlarda verdiği kaliteli eğitimleri ve başarılı eğitim işletmeciliğini ulusal ve uluslararası alanlarda kaliteli markalar haline getirebilmek, eğitimdeki fırsat eşitliğine katkıda bulunabilmek ve hizmet verdiği pazarlarda büyüyerek dünyanın her köşesine ulaşmak için “Franchising” vermeye başlamış; bu nedenle bünyesinde Franchise Koordinatörlüğünü oluşturmuştur.

 

TIME EDUCATION GROUP  ’un tercih ettiği franchise modeli sadece markalarının kullanımının değil, bir bütün olarak işletme sistemi içindeki  tüm faaliyetleri içeren bir işbirliği modelidir.

× WhatsApp