BULATS HAKKINDA HER ŞEY

BULATS Sınavı Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

English Time bünyesinde, ülkemizde ve uluslararası eğitim dünyasında uygulanan sınavlarda yüksek puan almayı hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programları bulunmaktadır. BULATS hazırlık eğitimleride bunlardan biridir. BULATS hazırlık programlarında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece o sınava yönelik eğitimlere odaklanılmaktadır. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzman eğitmenlerle birlikte geçmişten günümüze uygulanmış sınavların yakın takibinden gelen tecrübe ile hazırlanan, sınav mantığının en iyi şekilde öğrenciye aktarıldığı kaliteli ve geniş içerikli eğitim materyalleri kullanılarak verilmektedir.

BULATS (The Business Language Testing Service) Nedir?

Her yıl 130’dan fazla ülkede uygulanan BULATS Testini, diğer test ve sınavlardan ayıran en büyük özellik İŞ DÜNYASI’na hitap etmesidir. Dolayısyla BULATS, şirketlerde yoğunlukla kullanılır. BULATS ile şirketler çalışanlarının dil seviyelerini belli aralıklarla ölçebilir. Personellerinin dil gelişimlerini gözetim altında tutabilir. Departmanlara alınacak personel için gerekli olan seviye ölçme ve değerlendirme BULATS ile çözülebilir. Eğitim yatırımları BULATS testi sonuçlarına göre planlanabilir.

 

BULATS testleri, Cambridge ESOL (İngilizce) The Alliance Française (Fransızca) Goethe Institut (Almanca) ve Universidad de Salamanca (İspanyolca) tarafından aynı standartlar temel alınarak geliştirilmiş bir sınavdır. BULATS hem işveren hem personel için kariyer ve gelişim amaçlı bir sınavdır. BULATS’ın amacı aslında eğitimini yabancı bir dil(İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca) üzerinden alan ya da kurumlarında İş dünyasına yönelik yabancı dillerinin düzeyi merak edilen personellerin seviyelerini ölçmek ve değerlendirmektir.

BULATS Sınavına Kimler Katılabilir?

Bu testler, iş hayatında yabancı dil kullanan ve/veya iş amaçlı dil eğitimi alan çalışanlar ile öğrencilerin dil becerilerini test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Uluslararası kurumlarda çalışmak ve işi ingilizce seviyesini kanıtlamak isteyen kişiler bu sınava katılabilir. Özetle BULATS sınavının kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

  • Şirket çalışanlarının İngilizce yeteneklerini belirlemek.
  • İş başvurusunda bulunan adayların yeteneklerini belirlemek.
  • İş İngilizcesi alanında eğitim almak isteyen kişilerin uygun düzeylere yerleştirilmesi.
  • Şirket içi verilen eğitimin verimliliğini belirlemek için kullanılır.

Hangi Kurumlar BULATS Sertifikasını Kabul Eder ?

Dünya genelinde birçok kurum ve kuruluş BULATS sertifikasını personellerinin iş ingilizcesi seviyesini belirlemek için kullanmaktadır. Bu firmalardan bazıları ise şöyledir : Alcatel, BP, British American Tobacco, Cadbury, Citibank, Colgate-Palmolive, Compaq Deloitte & Touche, DHL, Disney, Eczacıbası, Total General Electric, GlaxoSmithKline, Guinness Heinz, HSBC, IBM, Johnson & Johnson, Kodak, KPMG, L’Oreal, Motorola, Nestlé, Nokia, Pfizer, Philips, Pricewaterhouse Coopers Procter & Gamble Reuters Roche, Shell, Vodafone, Volvo.

BULATS Sınav Ücreti Ne Kadardır ?

Sınav ücretleri Cambridge ESOL acentası sınav merkezlerine göre değişmekle birlikte ortalama £40 civarındadır.

BULATS Sınavının Süresi Ne Kadardır?

Online Speaking test 15 dakika civarındadır

Online or paper-based Writing test 45 dakika civarındadır

Paper-based Standard test lasts 110 dakika civarındadır

Paper-based Speaking test en fazla 12 dakika sürmektedir

BULATS Sınavının Sonuçları Kaç Yıl Geçerlidir?

BULATS sınavının herhangi bir geçerlilik süresi olmamakla birlikte tavsiye edilen süre  2 yıldır.

BULATS Sınavına Hangi Seviyede Hazırlanılmalıdır?

Bu programa katılmak isteyen öğrencilerin seviyesi için herhangi bir sınırlama yoktur. Bununla birlikte English Time Dil Okullarında her seviyeden öğrenciler için çözüm sunulmaktadır.

BULATS Sınavında Geçerli , Yaygın Anlamda Kabul Gören Skor Nedir?

BULATS sınavının sonuçları tamamen durum değerlendirmesi odaklı olup herhangi bir geçme notu yoktur. Sonuçlar 0-100 puan arası değerlendirmeye tabi tutulur. ALTE (Association of Language Testers in Europe) seviyeleri baz alınarak sonuçlandırılır.

BULATS Sınavının İçeriği Nasıldır?

BULATS sınavı Computer based ve Paper based olmak üzere iki ayrı formatta yapılır. Sınav, reading, listening, writing ve speaking olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bilgisayar destekli sınav, kâğıt üzerinde düzenlenen standart sınava göre çok daha kısa bir sürede (sınavdan hemen sonra) sonuç vermektedir. Standart BULATS testi, tüm dilbilgisinin test edilmesini kapsar.

Soruların zorluk derecesini verilen cevaplara göre ayarlayan bilgisayar destekli sınav 60-70 dakika civarında sürerken, kâğıt üzerinde yapılan sınav 110 dakika sürmektedir. Bu süreler içinde kişinin dinleme ve okuma becerileri ile kelime dağarcığı ve gramer bilgisi değerlendirilmektedir. BULATS Konuşma Testi, adayla birebir mülakat yapılarak konuşma yeteneğinin test edilmesidir. BULATS Yazılı Test, yazım yeteneğinin test edilmesidir.

BULATS sınavı 2 farklı formatta ve 4 ayrı modülde uygulanmaktadır.

1-) Standart BULATS Testi:

Standart BULATS testi dinleme bölümü (50 dakika), okuma-anlama ve dilbilgisi (60 dakika) olmak üzere toplam 110 dakika sürer. Tam anlamıyla sınav adayının seviyesini ölçer. Standart BULATS testi kapsamında yazma ve konuşma becerileri ölçülmez. Bunlar için ayrı sınav çeşitleri vardır. Standart BULATS testi  okuma, anlama ve dilbilgisi bölümü 2 ayrı bölümden oluşur. İlk bölüm 4 alt başlık ikinci bölüm 6 alt başlıktan oluşmaktadır.

a)       Dinleme Bölümü

İÇERİK GÖREV TİPİ SORU SAYISI
Bölüm 1 Kısa sohbetleri ya da monologları anlama 10
Bölüm 2 Telefon mesajları, siparişler ve notlar almak 12
Bölüm 3 Asıl, tanımlayıcı ana fikri, bağlamı ya da işlevi dinleme kısa monologlar, diyaloglar 10
Bölüm 4 Detaylı, uzun süreli konuşmayı ve  sonucu dinlemek 18

b)       Okuma-Anlama ve Dilbilgisi

BÖLÜM 1

İÇERİK

GÖREV TİPİ

SORU SAYISI

Bölüm 1

İlanları,mesajları,programları,reklamları, broşürleri, grafikleri anlama çoktan seçmeli görev

7

Bölüm 2

Gramer ve sözcük bilgisi. Çoktan seçmeli görevli aralıklı cümleler

6

Bölüm 3

Gazete ya da dergi makalesi, reklamı, broşürü vb. çoktan seçmeli görevli uzun metin

6

Bölüm 4

Gramer. Standart uzunlukta metin, cloze teste başlayın.

5

 

BÖLÜM 2
İÇERİK GÖREV TİPİ SORU SAYISI
Bölüm 1 Belli bilgiyi okuma. Metin eşleştirmeli 4 metin 7
Bölüm 2 Gramer ve sözcük bilgisi. Standart uzunlukta(çoktan seçmeli, cloze) 5
Bölüm 3 Gramer, standart uzunlukta metin, açık cloze 5
Bölüm 4 Gramer ve sözcük bilgisi. Çoktan seçmeli görevi olan aralıklı cümle 6
Bölüm 5 Asıl ve belli bilgiyi okuma. Çoktan seçmeli görevi olan gazete ya da dergi makalesi, rapor…vb uzun metin. 6
Bölüm 6 Yanlışları doğrulama – Orta uzunlukta bir metin 7

2-) Computer Based BULATS Testi:

Computer based BULATS testi dinleme ile okuma ve dil bilgisi başlıkları altında hazırlanır. Bu sınavda yazma ve konuşma becerileri ölçülmez. Bunlar için ayrı sınav çeşitleri vardır. Bilgisayar tabanlı BULATS testi yaklaşık 60-75 dakika sürer.

Computer based BULATS testinde adayın sorulara verdiği cevaplara göre gelecek soruların seviyeleri ayarlanır. Bu anlamda aday eğer sorulara doğru cevap vererek devam ediliyorsa daha çok zorlayıcı sorular takip edecektir. Aday eğer yanlış cevap veriyorsa daha az zorlayıcı sorular ie karşılaşacaktır. Sınavın formatı aşağıdaki gibidir;

OKUMA VE DİLBİLGİSİ                          

DİNLEME

Oku ve seç

Dinle ve seç

Aralıklı cümleler 

Dinle ve seç (grafik)
Çoktan seçmeli boşluk doldurma

Uzun dinleme

Boşluk doldurmayı başlat  
Uzun okuma  

3-) BULATS Yazma Testi:

BULATS yazma testi computer based ve paper based olmak üzere iki ayrı formatta  hazırlanır ve iki bölümden oluşur.

a)       Paper Based Yazma Testi:

İÇERİK

YAZI

ZAMAN

Bölüm 1

Kısa mesaj/ faks/ mektup/ e-posta (50-60 kelime)

15 dakika

Bölüm 2

Rapor ve mektup(180-200 kelime)

30 dakika

b)       Computer Based Yazma Testi:

Bu test sadece İngilizce için geçerlidir diğer diller için mevcut değildir

İÇERİK

YAZI

ZAMAN

Bölüm 1

Kısa mesaj/ faks/ mektup/ e-posta (50-60 kelime)

15 dakika

Bölüm 2

Rapor ve mektup (180-200 kelime)

30 dakika

4-) BULATS Konuşma Testi:

BULATS Konuşma Testi computer based ve face to face based olmak üzere iki ayrı formatta  gerçekleşir.

a)       Yüz yüze Gerçekleşen Konuşma Testi:   

Sınav konuşmaya yönelik üç bölümden oluşur ve toplam 12–15 dakika kadar sürer.

İÇERİK KONUŞMA ZAMAN
Bölüm 1 Görüşme 4 dakika civarı
Bölüm 2 Sunum 4 dakika civarı
Bölüm 3 Bilgi alışverişi ve tartışma 4 dakika civarı

b)       Computer Based Konuşma Testi:

İÇERİK ONLINE KONUŞMA
Bölüm 1 Görüşme
Bölüm 2 Yüksek sesle okuma
Bölüm 3 Sunum
Bölüm 4 Grafiklerle Sunum
Bölüm 5 İletişim aktivitesi

 

Sample BULATS Paper Based Practice Tests

BULATS Score Scales

BULATS sınavının sonuçları tamamen durum değerlendirmesi odaklı olup herhangi bir geçme notu yoktur. Sonuçlar 0-100 puan arası değerlendirmeye tabi tutulur. ALTE (Association of Language Testers in Europe) seviyeleri baz alınarak sonuçlandırılır.

ALTE Seviyeleri CEFR Seviyeleri Bulat Puanlamaları Level Açıklamaları Cambridge ESOL
Seviye 5 C2 90-100 Upper Advanced CPE
Seviye 4 C1 75-89 Advanced CAE / BEC Higher
Seviye 3 B2 60-74 Upper İntermediate FCE / BEC Vantage
Seviye 2 B1 40-59 Intermediate PET / BEC Preliminary
Seviye 1 A2 20-39 Elemantary KET
Seviye 0 A1 10-19 Beginner

BULATS Sınav Gününe Dair Tavsiyeler

BULATS Yetkili Sınav Merkezleri

× WhatsApp